Từ vựng Tiếng Anh các loại nhạc cụ/Music Instruments/English Online

Từ vựng Tiếng Anh các loại nhạc cụ/Music Instruments/English Online#musicinstrument #dungcuamnhac
Trong video này mình làm về chủ đề các loại nhạc cụ, các bạn vừa học tiếng Anh lại vừa có thêm kiến thức về các loại nhạc cụ. Mình có chia ra thành các phần như sau:
00:30 : Phần 1: Keyboard- Các nhạc cụ phím
01:20 : Phần 2: String- Các loại nhạc cụ dây
03:00 : Phần 3: Brass- Các loại nhạc cụ đồng
04:10 : Phần 4: Percussion- Các loại nhạc cụ gõ
06:00 : Phần 5: Woodwind- Các loại nhạc cụ hơi
07:00 : Phần 6: Traditional Vietnamese musical instrument- các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam
Hy vọng các bạn thích video này. Chúc các bạn học tốt và Thành Công.
Facebook page: Từ Vựng Tiếng Anh- English vocabulary

source

23 Replies to “Từ vựng Tiếng Anh các loại nhạc cụ/Music Instruments/English Online”

  1. hay qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  2. Ra nhieu video vao😡🤖👾💩💀👻👽👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👃👌👌👃👃👌👃👃👃👃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *