8 Replies to “Tóm tắt Review Phim Khởi Nhiệp – Start Up 2020 Tập 3”

  1. 23:21 Tính cẩn thận là mẹ đẻ của sự an toàn nhưng lại là con đẻ của nỗi sợ hãi.

  2. 04:54 “Cậu giống như Google Chrome vậy”? – “Là sao?” – “Bởi cậu là tất cả những gì tớ tìm kiếm. 🎭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *