Tìm hiểu nhạc cụ – Phần 2: Nhạc cụ dây (Đàn hạc, Mandolin, Banjo)

Tìm hiểu nhạc cụ – Phần 2: Nhạc cụ dây (Đàn hạc, Mandolin, Banjo)Series Tìm hiểu về các nhạc cụ Phần 2: Các nhạc cụ thuộc bộ dây: Đàn hạc, đàn Mandolin và đàn Banjo Video không có ý định …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *