Tập đọc nhạc số 4 Lớp 7 | âm nhạc 7

Tập đọc nhạc số 4 Lớp 7 | âm nhạc 7Thông qua các bài hát và Tập đọc nhạc ở THCS, giúp các em phát hiện sớm tài năng của mình, hoàn thiện các tiêu chí cơ bản để hình thành nhân cách : Đức – Trí – Thể – Mĩ. Chúc các bạn và các em học tốt và hát thật hay, đọc nhạc thật tốt ca khúc này

source

20 Replies to “Tập đọc nhạc số 4 Lớp 7 | âm nhạc 7”

Leave a Reply

Your email address will not be published.