34 Replies to “Tài Chính 6.9 : Kêu Gọi Đầu Tư [ Remix By Lea x KDAG ]”

  1. Huyền thoại tài chính,kẻ huỷ diệt thị trường,tổng tư lệnh chứng khoán ,

  2. Em đoán tên anh là Google. Bởi vì anh đang có mọi thứ mà em đang tìm kiếm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.