8 Replies to “REVIEW PHIM HÀN – HOA HẬU HÀN QUỐC – VỪA ĐĂNG QUANG QUÁN QUÂN HOA HẬU ĐÃ BỊ TƯỚC ĐOẠT”

  1. Đấu kiểu gì ngu thế. Sắc đẹp chỉ là tương đối. Đấu xem ai giỏi hơn. Đấu kiểu gì hèn hạ mất giá trị. Vốn dĩ cuộc thi có nghĩa. Giúp cáccoo gái có mục tiêu vươn lên hoàn thiện. Còn mấy đứa muốn đạp người khác xuống để không ai cao hơn mình. Mấy đứa đó là loại bất tài còn vô đạo. Là những kẻ kéo lùi lịch sử nhân loại. Một cuộc thi muốn uy tín thì phải loại bỉ đc những thành phần này. Dù là thi đấu cái gì.đấu tài đấu trí, đấu cờ hay là đấu thể thao. Mọi thủ đoạn hèn hạ đều làm mát đi ý nghĩa chân chính của cuộc thi. Nếu ngay cả ban tổ chức cũng những nhiễu cổ xúy cho loại hành động đê hèn thì nên dẹp luôn cho đẹp trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *