3 Replies to “Rầy phấn trắng các nhà khoa học đưa những giải pháp chung chung”

  1. tôi cũng đang nghiên cứu rầy phấn trắng, khó hết bạn ơi, hết vài ngày là có lại, do nó bay từ ruộng khác sang… tôi phun có thêm chất bám dính luôn vẫn kg ăn thua. chiều chiều gió nó bay trắng cánh đồng….. thua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *