Quốc gia khởi nghiệp – phần 1

Quốc gia khởi nghiệp – phần 1Sách phát triển bản thân
Quốc gia khởi nghiệp
Phần 1: Một quốc gia nhỏ bé có thể làm được gì.
00:00:00 Chương 1: Ngoan cố.
00:44:44 Chương 2: Doanh nhân trên chiến trường.

source

6 Replies to “Quốc gia khởi nghiệp – phần 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *