• Sat. Jul 24th, 2021

Melyhouse.com

Trang thông tin mới nhất 24/24

Phát minh xe lưỡng cư 5 tấn ra đời cách đây 70 năm

Byadmin

Jul 3, 2021

Vài năm sau, Aghnides nảy ra ý tưởng thiết kế phương tiện khổng lồ mang tên Rhino. Đặc trưng của phương tiện này là bánh trước lớn với đường kính gần 2 m, mỗi chiếc nặng 680 kg. Ở địa hình cứng, chỉ có dải cao su zigzag quanh bánh xe chạm xuống đất. Với đất mềm, phần bánh xe chạm xuống sẽ nhiều hơn.