13 Replies to “Nhớt Amalie Usa nhập giá cá ok ae xem thử mình xài 7 năm liền máy mát”

  1. hồi đó mình bán nhớt này năm 2010.thời điểm đó chào hàng này khờ lắm.ai cũng sợ vì lạ.giờ đã phổ biến rộng rồi.cam on ban

  2. Mang ex qua a làm máy ngon lành mà gạ a giúp e cái đầu lòng nồi cho sirius xăng cơ hoài mà a k làm hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *