Ngày mai giá xăng, dầu có thể tăng mạnh | VTC14

Ngày mai giá xăng, dầu có thể tăng mạnh | VTC14VTC14 |Theo chu kỳ 15 ngày điều chỉnh giá xăng 1 lần, ngày mai, Liên bộ Tài chính – Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu …

source

17 Replies to “Ngày mai giá xăng, dầu có thể tăng mạnh | VTC14”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *