NCKH- UEH500- BẮT ĐẦU VỚI MỘT BÀI NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO?

NCKH- UEH500- BẮT ĐẦU VỚI MỘT BÀI NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO?Chào các bạn, video đầu này chia sẻ một số “tip” làm sao chúng ta bắt đầu với một đề tài NCKH một cách khoa học nhất.
Đặt biệt dành cho các bạn sinh viên kinh tế nha

source

5 Replies to “NCKH- UEH500- BẮT ĐẦU VỚI MỘT BÀI NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *