Mâm cơm cỗ ngày Tết của người Việt | VTC Now

Mâm cơm cỗ ngày Tết của người Việt | VTC NowVTC Now | Tết đến, theo lệ thường gia đình nào cũng chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn bày lên bàn thờ dâng tổ tiên. Mỗi miền …

source

2 Replies to “Mâm cơm cỗ ngày Tết của người Việt | VTC Now”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *