20 Replies to “Lịch sử thế giới tóm tắt trong 2 giờ Thuyết minh”

  1. Tổ tiên của con người là một con cá =)) Song đến bây giờ khoa học chưa tìm dc bất cứ con nào có thể tiến hóa thành một con khác :3 Ấy vậy mà khẳng định như đúng rồi vậy.
    Khoa học hay khẳng định không biết. Hoặc chắc bỏ ra rất nhiều tiền cho học thuyết bạo lực, đấu tranh, mạnh được yếu thua để dụ người cả tin, con nít mới lớn thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *