• Wed. Jul 28th, 2021

Melyhouse.com

Trang thông tin mới nhất 24/24

Labo xét nghiệm Covid-19 lưu động đến TP HCM

Byadmin

Jul 11, 2021

Kỹ thuật viên của labo xét nghiệm chuẩn bị vào ca làm việc. Để vào được phòng xét nghiệm các nhân viên phải trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ được thiết kế ngay phần trước xe.

“Đây là xe xét nghiệm di động hiện đại nhất Việt Nam, có thể xét nghiệm phát hiện được nhiều mầm bệnh, trong đó có những mầm bệnh tối nguy hiểm”, Thượng tá Hoàng Đức Hậu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu điều trị Kỹ thuật cao Viện Y sinh Nhiệt Đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga nói.

Cũng theo thượng tá Hậu, xe có thể được sử dụng để hỗ trợ các phòng thí nghiệm cố định và là một đơn vị độc lập khi thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo vệ sinh và dịch tễ cho người dân trong trường hợp dịch bệnh nguy hiểm bùng phát. Đây cũng là phòng xét nghiệm di động duy nhất của Việt Nam tính tới nay.