• Mon. Aug 2nd, 2021

Melyhouse.com

Trang thông tin mới nhất 24/24

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII

Byadmin

Jul 5, 2021

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 5/7.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương sẽ thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 5 năm 2021 – 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.

Ban chấp hành Trung ương cũng xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước (nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV), để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 9/7.

Hoàng Thùy