3 Replies to “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP FPTS – EZMOBILE TRADING CHO NGƯỜI MỚI”

  1. làm sao để bỏ cái ký quỹ vậy a? em nó auto đặt ký quỹ không chuyển sang thường được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *