Hành tinh song | Vần thơ bài hát | Giáo dục mầm non | Planets Song For Toddlers | Educational Song

Hành tinh song | Vần thơ bài hát | Giáo dục mầm non | Planets Song For Toddlers | Educational SongTrẻ em có biết bao nhiêu hành tinh đang có trong hệ mặt trời? Bài hát giáo dục này sẽ dạy cho bạn tên các hành tinh và alslo cung cấp cho bạn các chi tiết về mỗi và mọi hành tinh

Visit our website for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.