Hàng tỷ Nền văn minh ngoài hành tinh đang tồn tại? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám phá

Hàng tỷ Nền văn minh ngoài hành tinh đang tồn tại? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám pháHàng tỷ nền văn minh ngoài hành tinh đã và đang tồn tại?
Giả như 1% trong số các sự sống thông minh tồn tại đủ lâu, để trở thành Nền văn minh Cao, có khả năng thuộc địa hóa toàn bộ thiên hà, dựa trên các tính toán vừa rồi cho thấy, phải có ít nhất 1000 Nền văn minh Cao, xét riêng trong thiên hà của chúng ta và với nguồn lực của một nền văn minh như vậy, chẳng phải chúng ta có thể nhận thấy rõ sự hiện diện của họ hay sao? Thế nhưng, chúng ta lại chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì, và cũng chẳng có một ai đến viếng thăm chúng ta.
Vậy… Họ đang ở đâu?
* Theo: Tim Urban –

* Bạn thích video này không? Nếu có đừng quên Đăng ký để theo dõi video mới nhất tại:

* Music: Epic Cinematic Inspiring by Infraction – Movie:

* Có thể bạn sẽ thích xem:
➣ Khoa học vũ trụ:
➣ Những khám phá vũ trụ mới nhất:

* Copyright Disclaimer *
– Chúng tôi không sở hữu hoàn toàn những tư liệu được tổng hợp trong video này. Nó thuộc về những cá nhân hay tổ chức đáng được tôn trọng.
Chúng tôi sử dụng theo: Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976. Được phép “Sử dụng hợp lý'” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu.
– We does not own the rights to these video clips. They have, in accordance with fair use, been repurposed with the intent of educating and inspiring others. However, if any content owners would like their images removed, please contact us by
Email: Johnnysky911@gmail.com.
_ _ _ _ _
#khoahocvutru #khamphavutru #khoahocvakhampha

source

14 Replies to “Hàng tỷ Nền văn minh ngoài hành tinh đang tồn tại? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám phá”

  1. Theo mình các nền văn minh tồn tại song song với chúng ta . Tạm gọi là các lớp (như bánh da lợn có từng lớp từng lớp) văn minh. Và chúng ta là 1 lớp trơng đó. Mãi mãi chúng ta sẽ không phát hiện ra vì họ thuộc thế giới khác.

  2. Loài người tương lai sống trong những con tàu vũ trụ bay trong không gian vô tận… chỉ bay xuống các địa cầu thu thập tài nguyên để duy trì sự sống

  3. Mấy ngàn năm trước đức phật tổ như lai đã từng nói đến từ hằng hà sa số vũ trụ và đa vũ trụ các nhà khoa học ngày càng nhìn thấy quá đúng đúng là lạ lùng hết sức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *