• Sat. Jul 24th, 2021

Melyhouse.com

Trang thông tin mới nhất 24/24

Giảm hơn 34 tỉ đồng tiền điện cho khách hàng miền Trung

Byadmin

Jul 15, 2021
Giảm hơn 34 tỉ đồng tiền điện cho khách hàng miền Trung - Ảnh 1.

Dự kiến trong đợt 3 sẽ có khoảng 3.450 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại miền Trung – Tây Nguyên được giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền khoảng 352 tỉ đồng – Ảnh: TẤN LỰC

Trong đó, EVNCPC giảm hơn 33 tỉ đồng cho 3.118 khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch, được giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất. 

Giảm 100% tiền điện với gần 203 triệu đồng cho 36 khách hàng là các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện với gần 659 triệu đồng cho 112 khách hàng là các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 và gần 143 triệu đồng cho 22 đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn.

Một số địa phương được giảm tiền điện nhiều trong kỳ hóa đơn tháng 6-2021 là tỉnh Khánh Hòa (được giảm hơn 11 tỉ đồng), tỉnh Quảng Nam (được giảm 8,2 tỉ đồng), TP Đà Nẵng (được giảm 7,6 tỉ đồng). 

Đây là tháng đầu tiên của đợt 3 thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện. Dự kiến trong đợt 3 (từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12-2021) có khoảng 3.450 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại miền Trung – Tây Nguyên được giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền khoảng 352 tỉ đồng.