Giá xăng, dầu giảm từ chiều nay?

Giá xăng, dầu giảm từ chiều nay?VTC1 | Theo dữ liệu của Bộ Công thương, do tác động của giá xăng, dầu thế giới nên giá xăng, dầu ở trong nước có sự biến động.

source

5 Replies to “Giá xăng, dầu giảm từ chiều nay?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *