• Mon. Aug 2nd, 2021

Melyhouse.com

Trang thông tin mới nhất 24/24

Ghế nào tốt nhất hạng phổ thông trên máy bay?

Byadmin

Jul 17, 2021

Tôi bị say tàu xe, nên muốn đặt chỗ ngồi ít bị chóng mặt nhất khi lên máy bay.

Hết dịch gia đình chúng tôi có kế hoạch đi Đà Nẵng nghỉ dưỡng. Tôi muốn hỏi, nếu được chọn chỗ ngồi, thì số ghế nào là vị trí tốt nhất trên máy bay để có thể giảm tránh được việc bị say máy bay? Ngoài ra, tôi muốn chọn vị trí ngồi êm, không bị xóc nhất. Mong được mọi người hướng dẫn.

Thu Anh

Vì sao các hãng bay lại làm thất lạc hành lý?