• Wed. Jul 28th, 2021

Melyhouse.com

Trang thông tin mới nhất 24/24

Đọc báo cùng bạn 17-7: Cuộc chiến chống dịch tại TP.HCM còn 7 ngày quyết định

Byadmin

Jul 17, 2021

TTO – Chương trình với nhiều thông tin vừa cập nhật: Chưa thể xác định đỉnh dịch; Mỹ viện trợ cho Việt Nam thêm 3
triệu liều vắc xin Moderna; Siêu thị vẫn xoay xở giảm tải; Đà Nẵng xử sao với công ty có gần 30 ca nhiễm?…

Lực lượng tại chốt kiểm tra giấy tờ người dân qua hệ thống camera – Ảnh: CHÂU TUẤN

NGUYÊN HẰNG – ANH THƯ – THÚY AN – QUỐC HUY