• Wed. Aug 4th, 2021

Melyhouse.com

Trang thông tin mới nhất 24/24

Đọc báo cùng bạn 15-7: ‘Pháo đài 3 tại chỗ’ – chống dịch để sản xuất

Byadmin

Jul 15, 2021

TTO – Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Phải làm gì khi ca mắc chưa xác định nguồn lây tăng?; Hơn 8.100 tỉ đồng ủng hộ quỹ vắc xin; Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng: Triển khai ngay trong tuần này; Hiểu đúng cảnh báo trộn vắc xin của WHO.

SONG HOÀI – THÚY QUYÊN – TRỌNG KHƯƠNG – DIỄM HƯỜNG