Đo khoảng cách trong Vũ trụ như thế nào? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám phá

Đo khoảng cách trong Vũ trụ như thế nào? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám pháĐo khoảng cách trong vũ trụ như thế nào?
Trong thiên văn học, chúng ta nghe nhiều về việc các nhà khoa học khám phá các hành tinh cách trái đất 300 hay 400 năm ánh sáng.
Tuy nhiên có một Câu hỏi được đặt ra, là các nhà thiên văn xác định khoảng cách của chúng thế nào?

* Bạn thích video này không? Nếu có đừng quên Đăng ký để theo dõi video mới nhất tại:

* Music: Epic Inspirational HipHop by Infraction:

* Theo:
* Có thể bạn sẽ thích xem:
➣ Khoa học vũ trụ:
➣ Những khám phá vũ trụ mới nhất:

* Copyright Disclaimer *
– Chúng tôi không sở hữu hoàn toàn những tư liệu được tổng hợp trong video này. Nó thuộc về những cá nhân hay tổ chức đáng được tôn trọng.
Chúng tôi sử dụng theo: Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976. Được phép “Sử dụng hợp lý'” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu.
– We does not own the rights to these video clips. They have, in accordance with fair use, been repurposed with the intent of educating and inspiring others. However, if any content owners would like their images removed, please contact us by
Email: Johnnysky911@gmail.com.
_ _ _ _ _
#khoahocvutru #khamphavutru #khoahocvakhampha

source

9 Replies to “Đo khoảng cách trong Vũ trụ như thế nào? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám phá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *