2 Replies to “CHỒNG BẮT QUẢ TANG VỢ ĐƯA TRAI TRẺ VỀ NHÀ”

  1. Ý kiến riêng của tôi, hãy tẩn con vợ chứ k tẩn thằng kia làm gì, bởi nếu con vợ mà ra gì thì thằng kia đâu có cửa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *