Cách chọn cộng sự khởi nghiệp (sai là die ngay từ đầu)

Cách chọn cộng sự khởi nghiệp (sai là die ngay từ đầu)Cách chọn cộng sự khởi nghiệp

Bí quyết thành công trong kinh doanh cũng như khởi sự (startup) chính là chọn đúng cộng sự (co-founder), chọn đúng thời điểm (timing) và chọn đúng thị trường (target market). Yếu tố nào trong 3 yếu tố trên không xảy ra thì khả năng thất bại là rất lớn.

Đâu là những tố chất của một người cộng sự lý tưởng ? Theo Bryan Janecxko, Founder của Entrpreneur Leadership Network, thì có 4 tố chất:

– Đã từng cộng tác chung thuận lợi: Bạn đã từng hợp tác tốt với anh ta và anh ta đã có lịch sử cộng tác tốt với các đội nhóm khác.
– Cùng ngành với công ty khởi nghiệp là một điểm cộng: Nếu cộng sự đã am hiểu về ngành nghề kinh doanh của start-up thì sẽ giảm thiếu thời gian training và learning.
– Kỹ năng bù trừ lẫn nhau: Bù trừ cả kỹ năng và tính cách sẽ rất tốt. Nếu là người năng nổ thì anh ta nên thận trọng. Nếu là dân kỹ thuật hãy tìm một người biết bán hàng.
– Chia sẻ các giá trị sống: nếu bạn đã xác định là người tử tế thì hãy tìm những người tử tế để hợp tác. Nếu bạn nói không với ô nhiễm môi trường trong kinh doanh thì hãy tìm những người có chung quan điểm này.

Hãy kết nối với cộng đồng những doanh nhân khởi nghiệp tại:

Đăng ký kênh tại:

source

3 Replies to “Cách chọn cộng sự khởi nghiệp (sai là die ngay từ đầu)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *