6 Replies to “Bán đất giá rẻ 2h9 có 300mét suối đất bằng giá chỉ có 180tr h”

  1. Đất này . Ai muốn bỏ phố về rừng. Ngon
    Vừa có đất thêm suối nữa. Đẹp. Tiếc quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *