Bạn Cần Ngủ Bao Nhiêu Giờ Trên Các Hành Tinh Khác Nhau

Bạn Cần Ngủ Bao Nhiêu Giờ Trên Các Hành Tinh Khác NhauDu hành vũ trụ có thể là một tương lai gần hơn chúng ta vẫn tưởng. Hãy tưởng tượng bạn có thể du hành qua tất cả các hành tinh trong Hệ Mặt trời của chúng ta? Bạn sẽ phải học cách làm nhiều việc trong không gian… bao gồm cả ngủ. Người ta nói rằng trong không gian, việc ngủ trên sàn cũng thoải mái như ngủ trên tường. Vậy thì ngủ trên các hành tinh có trọng lực khác nhau sẽ ra sao nhỉ?

Video được tạo bởi Soi Sáng.
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

source

30 Replies to “Bạn Cần Ngủ Bao Nhiêu Giờ Trên Các Hành Tinh Khác Nhau”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *