Bài hát Lớp Một thân yêu | SGK Âm nhạc 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài hát Lớp Một thân yêu | SGK Âm nhạc 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống.Sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Lớp 1.
Chủ đề 3: Mái trường thân yêu
Bài hát: Lớp Một thân yêu.
#ketnoitrithucvoicuocsong #maitruongthanyeu #lopmotthanyeu

► Đăng ký kênh:
———————————————————————————————
Nguyễn Hữu Quốc – Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.
Email: Kinhcan5do@gmail.com
FB: www.facebook.com/kinhcan5do

source

18 Replies to “Bài hát Lớp Một thân yêu | SGK Âm nhạc 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *