BÀI 5 :Bài hát Khúc nhạc mùa xuân ( có lời ) |ÂM NHẠC 1

BÀI 5 :Bài hát Khúc nhạc mùa xuân ( có lời ) |ÂM NHẠC 1#Khúcnhạcmùaxuân
Bộ sách ÂM nhạc 1 : Cùng học để phát triển năng lực
1.Link bài hát mẫu :
Bài 1 : Học sinh lớp Một vui ca:
Bài 2 : Lí cây xanh ( có lời ):
Bài 3: Mái trường em yêu ( có lời):
Bài 4: Quê hương tươi đẹp ( có lời ):
Bài 5 :Khúc nhạc mùa xuân ( có lời ) :
Bài 6: Ba ngọn nến lung linh ( có lời ) :
Bài 7: Chúc mừng bạn voi :
Bài 8: Tổ Quốc ta :
2.Link Karaoke :
Bài 1 : Học sinh lớp Một vui ca:
Bài 2: Lí cây xanh :
Bài 3 : Mái trường em yêu :
Bài 4 : Quê hương tươi đẹp :
Bài 5 :Khúc nhạc mùa xuân :
Bài 6: Ba ngọn nến lung linh :
Bài 7 : Chúc mừng bạn voi :
Bài 8 : Tổ Quốc ta:

Đăng kí kênh theo link :

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *