Bài 27: VI KHUẨN- (Phần 2)- Khoa học tự nhiên lớp 6- Sách Kết nối tri thức với cuộc sống- [OLM.VN]

Bài 27: VI KHUẨN- (Phần 2)- Khoa học tự nhiên lớp 6- Sách Kết nối tri thức với cuộc sống- [OLM.VN]#olm #khoahoctunhien6 #ketnoitrithucvoicuocsong #vikhuan
Tương tác trực tiếp tại:
Nội dung bài học gồm 4 phần chính:
– Đa dạng vi khuẩn
– Cấu tạo của vi khuẩn
– Vai trò của vi khuẩn
– Một số bệnh do vi khuẩn

source

6 Replies to “Bài 27: VI KHUẨN- (Phần 2)- Khoa học tự nhiên lớp 6- Sách Kết nối tri thức với cuộc sống- [OLM.VN]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *