AZIGOLD ONE Kháng sinh thế hệ mới phổ rộng, tác dụng nhanh, mạnh, kéo dài

AZIGOLD ONE Kháng sinh thế hệ mới phổ rộng, tác dụng nhanh, mạnh, kéo dàiAzithromycin Kháng sinh thế hệ mới phổ rộng kết hợp với kháng viêm, giảm đau, hạ sốt đặc biệt, tác dụng nhanh, mạnh, kéo dài. Sản phẩm hiệu quả cao trong các trường hợp bệnh năng, cấp tính bệnh ghép, điệu trị lâu ngày không khỏi.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *