ÂM NHẠC LỚP 3 TIẾT 16 KỂ CHUYỆN CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC

ÂM NHẠC LỚP 3 TIẾT 16 KỂ CHUYỆN CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC* Âm nhạc lớp 3
* Tiết 16: Kể chuyện Cá Heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi

* Cám ơn các bạn đã xem, hãy đăng ký kênh theo dõi tư liệu giảng dạy nhé.

source

6 Replies to “ÂM NHẠC LỚP 3 TIẾT 16 KỂ CHUYỆN CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *