49 Replies to “002 Nhac Niem Quan Am Bo Tat”

 1. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹❤️❤️❤️. Con kính xin Ngài nguyện cầu cho thế giới được bình an, tất cả chúng sanh đều được an lạc và bệnh dịch trên toàn thế giới sớm diệt tiêu trừ. Công ăn việc làm cho mọi người trở lại bình thường và chiến tranh thế giới không còn Xin Ngài che chở cho các trẻ thơ vô tội cùng các ông bà lão được an bình trong tuổi già 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm 🙏🙏🙏

 2. Bồ tát Quan thế Âm rất linh ứng . Diệu kỳ.
  Thường xuyên niệm Quan Âm sẽ được như ý nguyện

 3. Con xin nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trên địa cầu đều khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc, vượt qua đại dịch COVID-19, con xin Đức Phật luôn che chở, ban phước lành cho chúng sanh, bình an và mọi người hãy thực hiện theo lời dạy của Đức Thế tôn (Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát, Nam Mô phổ hiền Bồ tát,….).

 4. Nam mô bồ tát quan thế âm
  Nam mô bồ tát quán thế âm
  Nam mô bồ tát quán thế âm

 5. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật Nam mô quán thế âm bồ tát ( con xin mẹ về thăm con một lần nữa ) con

 6. Nam mô bo tat quan thế âm cứu muon dan hết dai dịch cơ vít a nha nha vv mk bình an hp a con chúc mẹ và thầy nhiều sức khỏe và bình an a

 7. Nam mô bo tat quan thế âm con lạy mẹ quan am bo tat cho chúng con ngày an lành đem an lanh va ấm no bình an hp a con chúc mẹ và thầy vv mk bình an hp a

 8. Con nam mô quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì cho con khỏe mạnh ko đau ko ốm nhiều sức khỏe🙏🙏🙏

 9. Con lạy quan thế âm qhu hộ cho thế giỡi chúng con hết dịch cho gia đình con tai qua nạn khói qua nandich này a di đà qhat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *